ao mua

Đông Dược Phúc Hưng

ao mua
Áo mưa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liên hệ
ao mua
 
Áo mưa
>>
Khách hàng
>>
Đông Dược Phúc Hưng

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng (gọi tắt là Đông Dược Phúc Hưng), tiền thân là tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh dược liệu được thành lập từ đầu những năm 80, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc y học cổ truyền. Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng đã hợp tác với chúng tôi thiết kế và may đồng phục bảo hộ lao động áo blouse cho công nhân viên của công ty.